Trường THPT Hà Nội

Số 290, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

024.3232.3264 - 086.268.6511


Trường THPT Anhxtanh

Số 290, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

024.3232.3264 - 096.671.1311


E-mail:

Các vấn đề chung: ax@anhxtanh.edu.vn
Tuyển sinh: ts@anhxtanh.edu.vn
Tuyển dụng: td@anhxtanh.edu.vn
Dịch vụ: dv@anhxtanh.edu.vn
Học phí: hp@anhxtanh.edu.vn